top of page
Image by Sam Mgrdichian

Om Lucas

Lucas växte upp som en helt vanlig kille i en förort till Stockholm. Mestadels var det idrott i olika former som var intresset under uppväxten. Det var inte särskilt mycket under barndomen som visade att en spirituell riktning senare skulle definiera livsvägen.

Tonåren var stundtals mycket förvirrade med sökande efter identitet och mening med livet. Det tog många år innan Lucas fick någon ordentlig kurs då denna förvirring kunde hanteras 

Livet började få lite ordning då intresset för litteratur inom framgångspsykologi gjorde sitt framträdande. Kanske var det detta som skulle ge svar och skapa tillfredsställelse? Ju djupare dessa perspektiv gick desto mer framstod det att framgång och lycka verkade mer grunda sig i en inre frid än materiell förmögenhet. Det dröjde inte länge innan idén om spirituell upplysning kom in och förändrade allt.

Denna idé la snart allt annat åt sidan. Nedärvda sanningar och antaganden om hur verkligheten fungerar började ifrågasättas och förlora sitt grepp. Den trygga verklighetsuppfattningen började falla isär och denna öppning gjorde plats för all möjlig psykisk förvrängning. För Lucas sköra sinne som också diagnosticerats med OCD ledde detta till en djup existentiell terror. Utan förmåga att varken tro eller inte tro på något som höll verkligheten samman projicerade det obalanserade sinnet alla möjliga former av djupt lidande. Detta kraftiga lidande medförde intensivt sökande efter roten till sinnet. Frågan som guidande detta sökande var: Vad är jag bortom sinnet med dess projektioner? 

Efter år av ihärdig meditation, kontemplation, studier och möten med djupt befriade lärare fick sökandet ett slut. Essensen som ligger till grund för sinnet kom in i klart seende.  Lidandet och identifikationen med jagtanken upphörde. 

Efter detta skiftet började processen av integration och förankring av denna medvetenhet in i alla aspekter av varandet. Utan egot som knut blomstrade Lucas autentiska personlighet vilket ledde till uppkomsten av nya talanger och intressen.

Framför allt yttrade det sig genom en stor nyfikenhet över verklighetens mysterier och rörelser vilket har lett till en flitig undersökning av en rad metafysiska områden. Detta intresse har resulterat i en bred förståelse av sinnets aktiviteter och en förmåga att navigera multipla infallsvinklar samtidigt som den direkta medvetenheten om vad som ligger bortom sinnets rörelser bibehålls. 

Lucas förmåga att förstå, dissekera och klargöra de olika förvrängningarna av medvetandet är vad som gör honom till en skicklig mentor. Han är bekväm med att röra sig mellan olika nivåer av uppfattning där han erbjuder förklaringar som passar klienten där den befinner sig. 

För Lucas är det viktigt att dela med sig av gåvan av självständighet. Att ära ens egna unika egenskaper och personlighet, både i uppfattning och uttryck. Att definiera sig själv och inte leva i någon annas auktoritet eller paradigm. Målet är att alla klienterna hittar sin egna väg och upplevda sanning.

Lucas lever tillsammans med sin kvinna och bonusbarn i Stockholm. 

 

bottom of page