top of page
Foggy Lake

Vad händer under denna typ av hypnossession?

Bokning av hypnos sker på email: facetsofperception@gmail.com  

Pris: 2100 SEK året ut!

 

Sessionen hålls på distans över nätet alternativt på mottagning i Stockholm. En länk till Zoom-mötet skickas innan sessionen börjar. En bokad hypnos tar ca 3-4 timmar.

 

Interdimensionell hypnos för guidning, läkning och expansion

 

 

Under denna typ av hypnos guidas klienten genom avslappning in under ytan på vår vardagliga konsensusverklighet. Då sinnet blir rörligt guidas det till den djupare delen av det undermedvetna som också kallas Högre jag. Det undermedvetna är ett intelligent nätverk där hela själens samlade upplevelse är sparad. Det är denna intelligens som driver sessionen och lyfter fram de upplevelserna som klienten behöver samt bidrar med eventuella energimässiga justeringar. 

Konventionell psykologi arbetar ofta med att undersöka att förstå trauman som inträffat under uppväxten. Man vill se hur dessa upplevelser har format känslor, tankar och beteenden som sedan utspelas i vuxen ålder. I hypnosen arbetar man med samma princip men på ett djupare plan där man kan få tillgång till formgivande upplevelser och programmeringar som etablerats i andra inkarnationer. En livstid är inget slutet system utan energi kan ärvas mellan kroppar. Genom hypnosen går det att komma åt dessa dolda känslor och upplevelsemönster och på detta sätt skapa förståelse och balans. Det är inte bara trauman som rör sig mellan inkarnationer utan också gåvor och talanger kan ligga latent. Genom hypnos händer det att styrkor blir aktiverade som kan vara livsomvälvande. 

Vad som ofta uppstår under hypnossessioner är upplevelser från andra tidslinjer över hela vårt multiversum. Hur detta tolkas är upp till varje klient. Om detta är bokstavliga minnen från tidigare/framtida/parallella liv, lånade minnen, känslomässiga metaforer eller ren fantasi är en tolkningsfråga. Som hypnotisör spelar det ingen roll då de upplevelser som utspelats visas av en anledning och att de bär på energimässiga koder för läkning, balansering och/eller  aktivering.

 

Under hypnosen är det också en kroppsskanning där klientens energikroppar undersöks efter utdaterade programmeringar och annan energimässigt skrot som skapar tröghet i vardag. Allt som inte längre är i linje med klientens frekvenspreferens justeras för att göra den framtida upplevelsen bäst möjlig. Här finns utrymme för läkning och optimering av fysisk, emotionell, mental och spirituell kropp. 

I slutet av sessionen finns också utrymme att ställa frågor till klientens Högre jag.

Den här sessionen är till för alla som söker läkning och vägledning genom alla facetter av själen och förstå sig själv i ett större sammanhang.

Vad som ingår i en hypnossession:

  • Inledande samtal om klientens önskemål + beskrivning av processen.

  • Hypnos regression/progression genom upplevelsefältet

  • Energiskanning, justering och upgradering av energikroppar

  • Frågor till klientens Högre jag

  • Kort diskussion om vad som utspelats och avrundning

bottom of page