top of page
Forest Sunrays

   Facets Of Perception

Frihet     Expansion     Vision 

Spring Mountain

Välkommen till Facets of Perception

Vad hittar du här?

Facets of Perception är dedikerad till expansion och befrielse av medvetandet och hur det appliceras i vardagen. 

Baserad på direkt erfarenhet utan dogma.

Erbjuder insikter och perspektiv på själslig utveckling inom många olika facetter av mänsklig upplevelse.

Vägleder inom Non- duality och dimensionsbryggande hypnos.

Non-duality handlar om att undersöka sinnets essens, den orörda bakgrunden till alla upplevelser och fenomen. Det är processen att se igenom identifikation med sinnets projektioner och att vara i medveten kontakt med vår sanna natur, det oändliga bortom tid, rum, begränsning och lidande.

Hypnos är ett tillstånd där medvetandets fokus rör sig undan från sin förankring i här och nu momentet. Då fokuset är rörligt guidas det in till en större del av själen kallat högre jag. Ens högre jag huserar alla tidslinjer som själen genomgår och ser hur programmeringar och energi rör sig mellan inkarnationer. I hypnosen kan man göras medveten om vad man har för energiarv som påverkar varför man tänker, känner eller uppträder så som man gör och hur det kan justeras för en mer balanserad och expanderad livsupplevelse.

bottom of page